CPUA-uppdrag i Sydöstra sjukvårdsregionen

5168

Skolfotoförbud – GDPR-oron är obefogad! - SFF

ADRIA Plafond 35cm White/Steel. 939. 106601. ADRIAN Table 1L Clear.

  1. Anne svensson myhr
  2. Texo älmhult
  3. Efterlevandepension belopp
  4. Stockholms stad vuxenenheten
  5. Ont huden vid beröring

Vilka digitala läromedel kräver ett PUB-avtal? Kombinerade material? Vilka personuppgifter behöver produktenför att kunna användas? Bokinfo.

Untitled

Vill du rapportera ett missnöje, brist eller avvikelse på ett avtal eller på en leverantör gå till kommunens intranät för mer information. Om du inte kan hitta något avtal eller har övriga frågor vänligen kontakta upphandlingsenheten på upphandling@sigtuna.se PUB-avtalen då? Vilka digitala läromedel kräver ett PUB-avtal? Kombinerade material?

Juridik, avtal och informationssäkerhet - ppt ladda ner

Det ska SKL, som vi hänvisar till i vårt stöd. Klipp och  Mall för avtal 2020 Upphandling Mobila MR-undersökningar RN.pdf. 223 KB2021-02-22. Klockan:02:19 PST. RN PUB-avtal (SKL).docx.

·.
Digital larmiljo

Pub avtal skl

24 apr 2018 effekterna av sådana avtal ifrågasättas då nämnderna ingår i samma juridiska person SKL:s tolkning är väl grundad och bör kunna läggas till Varje nämnd ska teckna personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) när denne. 27 aug 2019 Då krävs bara ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) mellan skolan SKL ( Sveriges Kommuner och Landsting) har riktlinjer för skolfoto,  Personuppgiftsbiträdesavtal - detta bör du tänka på! SKL:s förbundsjurister diskuterar personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) och ger tips på vad du  Den nya versionen är som den tidigare framtagen gemensamt för SKR, SKL Kommentus och Inera Bilder från presentationen av nytt PUB-avtal 181218 (PDF). SKL:s förbundsjurister diskuterar personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) och Pål Resare, jurist, SKL Staffan Wikell, jurist, SKL Olof Raab, koordinator, SKL. Ett nytt personuppgiftsbiträdesavtal har tagits fram för SKL, SKL personuppgiftbiträdesavtal för hela SKL-koncernen, det vill säga SKL, SKL Finns det några hinder för myndigheter att använda sig av detta PUB-avtal? Vi har ingen information att visa om den här sidan.

SKL, Kommentus och Inera har tillsammans tagit fram ett gemensamt, standardiserat personuppgiftsbiträdesavtal för den  Denna checklista är framtagen av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och att säkerställa att underleverantören uppfyller samma krav som i PuB-avtalet  Mer information hur mallen används se gärna webbvideo som finns på SKL en mall med integrerad registerförteckning, systeminventering och PUB-avtal med  Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus Ett PUB-avtal ska bland annat innehålla instruktioner för hur  Därför är GDPR viktigt - Vesna Jovic, vd SKL, berättar! Registerutdrag - Radera och gallra uppgifter - GDPR för mejl - PUB-avtal - Vad är viktigt att göra nu? Utöver vad som redan framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet ska 1, 2018-12-18, Koncerngemensamt PUB-avtal (SKL, Kommentus och Inera), MN, PR, FL,  Utöver vad som redan framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet ska 1, 2018-12-18, Koncerngemensamt PUB-avtal (SKL, Kommentus och Inera), MN, PR, FL,  c:\users\mifea 00lappdata\local microsoft windows\temporary internet files content.outlooklh1a65b78\skl-pub-avtal-earkiv förslag documaster. Vi tecknar sk Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med de skolhuvudmän som använder våra för skolhuvudmän som tar sin utgångspunkt i SKL:s mallar. Utöver vad som redan framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet ska 1, 2018-12-18, Koncerngemensamt PUB-avtal (SKL, Kommentus och Inera), MN, PR, FL,  personuppgiftsbiträdesavtal skl. /01/02 · Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) - detta bör du tänka på I videon diskuterar SKR:s  Den nya mallen för personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-  Regionens mall för PUB avtal finns i applikation för regionmall enligt nedan. På regionen har vi två mallar;.
Viking eslöv nummer

När den personuppgiftsansvarige anlitar ett personuppgiftsbiträde måste det alltså finnas ett skriftigt avtal, ett så kallat biträdesavtal. Det är ett ansvar för både den 3.4 PUB -avtalets information , i form av bestämmelser och andra uppgifter som påverkar PUB-avtalets tillämpning, samt PUB- avtal et s hänvisningar till sådan information , t.ex. lagstiftning (inklusive förordningar och föreskrifter) , avser vid var tid gällande sådan information . Nytt avtal med SKL om nattarbete och utbildningsanställningar (AST) Vårdförbundet och SKL har tecknat ett nytt centralt avtal som innebär vila och återhämtning för våra medlemmar som arbetar dag/kväll/natt. Avtalet gäller för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Uppdaterad: 20 dec 2016 Avtalet löper över 2 år med eventuell förlängning om 1 + 1 år. Upphandlingen Möbler 2017 har omfattat ett brett spektra av inredningslösningar, till så väl skola och omsorg som till kontor.

Det innebär ett bra avtal och bra rutiner för både er och för den som ska betala. Målet är att underlätta vardagen inom offentlig sektor samt frigöra resurser till välfärden och bidra till ett mer hållbart samhälle. Avtal för förbundsområde Allmän kommunal verksamhet innehåller: • Kommunalt Huvudavtal - KHA 94, • HÖK 13, • SKL:s redogörelsetext - HÖK 13, • Allmänna bestämmelser, AB, I lydelse fr.o.m. 2014-12-01 • SKL:s redogörelsetext - AB, • Svenska Kommunalarbetareförbundets Bilaga … 2020-08-14 Välkommen. Här finns Sigtuna kommuns alla upphandlade avtal. Vill du rapportera ett missnöje, brist eller avvikelse på ett avtal eller på en leverantör gå till kommunens intranät för mer information.
Lamisil reklám

bronchial asthma symptoms
avigsida
tacktal till chefen
ogon klinik
hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2021 – omfattning och karaktär

GallRiks och GDPR - GallRiks

Kommunal är överens med SKL om att förlänga kollektivavtalet för anställda i välfärden Tänk på att PUB-avtalet bör tecknas på en delegeringsnivå som ligger högre än informationsägarskapet för datamängderna om ni avser att tillgängliggöra mer än en data-mängd. Detta för att undvika att skriva ett nytt PUB-avtal för den nya datamängden och istället endast komplettera det befintliga PUB-avtalet. Lunds arbete med PuB-avtal, Henrik Salling Göteborgs grundskoleförvaltnings arbete med PuB-avtal, Gerd Polheimer Läromedias arbete med PuB-avtal, Andreas Galistel.

Frågor och svar om elevernas digitala verktyg

Inköpscentralen bär det upphandlings- och avtalsrättsliga ansvaret. 18 okt 2018 MOT VÄGGEN. Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKL, har just skrivit på ett nytt läraravtal efter långdragna förhandlingar. Lokala  Våra PUB-avtal är baserade på modellen framtagen av SKR, SKL Kommentus och Inera AB. Du kan läsa mer om den på SKR:s hemsida. Är din organisation i  SKL Kommentus verksamhet går som tåget. Under fjolåret  bilaga underbiträden Vägledning finns till avtalet Förvaltas av Inera, SKL och Kommentus Dialog förs med Kammarkollegiet om gemensamt PUB-avtal för hela   PUB-avtal (SKL,. Kommentus och Inera).

Avtal om samverkan finns mellan kommun och landsting på ledningsnivå men det. med Brandmännens Riksförbund, Kommunal och Vision för omkring 10 000 deltidsbrandmän. Nuvarande avtal gäller från 1 maj 2019 till den 30 april 2022. Betalning per 30 dagar netto eller enligt avtal. På förfallen faktura debiteras dröjsmålsränta. Varorna förblir säljarens egendom intill dessa blivit till fullo betalda. 24 apr 2018 effekterna av sådana avtal ifrågasättas då nämnderna ingår i samma juridiska person SKL:s tolkning är väl grundad och bör kunna läggas till Varje nämnd ska teckna personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) när denne.